اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
265 34.7%
اطلاعات عمومی
189 24.7%
علم و فناوری
179 23.4%
پزشکی و سلامت
131 17.1%
تعداد رای دهندگان: 764
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۱

اطلاعات عمومی