اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
263 35.2%
اطلاعات عمومی
180 24.1%
علم و فناوری
175 23.4%
پزشکی و سلامت
130 17.4%
تعداد رای دهندگان: 748
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: يكشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۳